Имена в Азербайджане: популярные, непопулярные, запретные, смешные

rebenok-imya

В Азербайджане, как и в любой другой стране, есть имена популярные, есть и не очень. Например в 2014 году, самым популярным именем в стране было имя Юсиф у мальчиков и Захра у девочек.

Другие популярные имена мальчиков: Гусейн, Али,  Мурад, Омар, Мухаммед, Айхан, Угур, Ибрагим, Тунар, Кянан.

У девочек, кроме Захры, также были популярные следующие имена: Нурай, Фатима, Айлин, Аян, Зейнаб, Хадиджа, Мадина, Мелек, Марьям, Лейла.

Стоит отметить, что имена Юсиф и Захра являлись «фаворитами» в Азербайджане в 2010-2014 годах.

Практически у каждого имени есть свое значение. Рассмотрим какие значения были у вышеупомянутых в стране популярных имен:

Юсиф — прирост, прибыль
Мурад  — намерение, цель
Али — высший, верховный

Более полный список значений имен которыми называют в Азербайджане можно посмотреть в этой статье.

С другой стороны — слава Богу, что в Азербайджане перестали давать людям крайне странные имена типа Памбыг, Так-Так, Большевик, Пушкин, Азертадж, и другие. Более полный список таких имен можно посмотреть вот тут.

Также в 2015 году в Азербайджане на официальном уровне был утвержден список имен, которыми в стране детей называть нельзя. Список имен ниже:

Ansambl, Alak, Boran, Bədil, Bircan, Bəzək, Əbabil, Əyar, Əyyar, Əbi, Əda, Əcəb, Əbiş, Əhya, Ələs, Əlim, Əmanət, Ərəb, Ərçə, Əyalət, Əyal, Ətir, Dəxil, Dalğın, Dilənçi, Dəfinə, Cicigül, Cərulla, Cığa, Cazibə, Carçı, Camo, Canrübə, Canəssa, Cılğız, Çervon, Çələng, Düymə, Fağır, Fərmayiş, Faiz, Fakir, Fani, Fatı, Fəti, Gerçək, Gorus, Güldan, Gülməşəkər, Hambal, Haqq, Həddad, Həkkak, Həmdəm, Həmzat, Xadim, Xeyirxah, Xınalı, Xülqi, İstək, İşıqlı, Ehsan, Katib, Kazbek, Keştazlı, Kiçik, Kimyagər, Kişmiş, Kobar, Kosa, Kotal, Qocaman, Quşdan, Limonad, Portağal, Şüşəbənd, İstəkan, Türmə, Tutma, Kolxoz, Sovxoz, Komsomol, Traktor, Mayor, Meyvə, Məmiş, Mutu, Nahaq, Nakam, Narbuğda, Narkom, Naynay, Naznay, Nazsəhər, Nənə, Nəşə, Nənəş, Nuh, Nuhu, Nurbuğda, Nurmeyvə, Nurnar, Nuruş, Oxçu, Oktaedr, Oktaş, Oktürk, Okuş, Ordu, Ovçu, Padar, Padər, Pakay, Paksoy, Palavand, Pambıq, Parlaq, Payız, Paynaz, Payzər, Pekşən, Pektürk, Peykər, Pişnamaz, Prikaz, Pullu, Pulluzər, Rakit, Rayət, Raykom, Rəftar, Rəğbət, Rəyasət, Ruzbeh, Saat, Saatzər, Sabah, Salamat, Salavat, Saniyə, Saylı, Sədr, Səməni, Səndəlxatun, Səngər, Sərxoş, Səviyyə, Səyahət, Sınaq, Sırğa, Sırğagül, Sofu, Solğun, Sonamö, Soraq, Sovet, Soyuz, Şəkil, Şənlik, Şərqli, Şubay, Şura, Tafta, Talış, Tanıq, Tanrıqulu, Taray, Tarif, Tarzən, Tayfun, Teley, Telıx, Tello, Teloş, Telşan, Təbib, Təbiət, Təbrik, Təhsil, Təqdim, Təqdir, Tənha, Təpər, Tərəqqi, Təşəkkül, Təşəkkür, Təzə, Tiflis, Tiflisə, Tila, Tinə, Toylu, Tövsiyyə, Tufan, Tumar, Tükən, Uçqun, Ufaq, Urvat, Usta, Ustad, Utku, Uyar, Üqba, Ümeyya, Ünvan, Vilan, Vladlen, Vlas, Volodya, Yaraşıq, Yelizar, Yolçu, Yonca, Yüzbaşı, Zalikə, Zemkom.


Интересные новости:

Тэги:

Комментарии закрыты.